Print Page | Close Window

پیامدهای فتح آشور بوسیله ایرانی ها

Printed From: History Community ~ All Empires
Category: Multilingual Section
Forum Name: تاريخ ايران باستان (Tarikh-e Iran-e Bastan)
Forum Discription: History of Ancient Iran/Persia
URL: http://www.allempires.com/forum/forum_posts.asp?TID=28010
Printed Date: 15-Aug-2022 at 09:34
Software Version: Web Wiz Forums 9.56a - http://www.webwizforums.com


Topic: پیامدهای فتح آشور بوسیله ایرانی ها
Posted By: KniGhT
Subject: پیامدهای فتح آشور بوسیله ایرانی ها
Date Posted: 17-Dec-2009 at 17:11

پیامدهای فتح آشور بوسیله ایرانی ها

 

پس از برافتادن امپراتوری آشور ، قدرت و شوکت قوم سامی به سر آمد آقا و سرور آسیا شدند،چون در آن زمان مادها، ارمنستان و قسمت علیای دجله و «کاپادوکیه» در آسیای صغیر را که پس از تاخت و تاز سکاها دولت آنان ضعیف شده بود، تصرف کردند .در این موقع نیرومندترین دولت‌های آسیای غربی، مادها بودند و بابل به واسطه ازدواج «آمی تیس» (amytis) نوخ هوخشتره با«بنوکدنصر» (بخت النصر) (nobuchodonossor) پسر و جانشین «نبوپولاسار» پیمان دوستی بست. این در حالی بود که دولت ماد با دولت نیرومند «لیدیه» در آسیای صغیر همسایه شد.

جنگ هوخشتره با لیدی

لیدی (لودیه) کشوری در مغرب آسیای صغیر بود که از شمال به دریای سیاه و از مغرب به دریای مرمره و از جنوب به مدیترانه و از مشرق به رود هالیس می‌شد و مرکز حکومت آن جا شهر «سارد»(sard) بود. جنگ بین لیدی و دولت ماد به این بهانه بود که دولت لیدی به رهبری «آلیات» (آلیاتس) (alyates) از فراریان سکائی که بعد از غارت منطقه ماد به لیدی رفته و پناه گرفته بودند .لذا یک جنگ شش ساله بین نیروهای لیدی و سپاهیان هوخشتره آغاز شد تا این که در سال هفتم که مصادف با 585 قبل از میلاد بود، خورشید گرفت .با آنکه صالس دانشمند یونانی این کسوف را پیش بینی کرده بود ولی مادی ها و لودی‌ها آن را نشانه خشم خدایان پنداشته و با میانجی گری بخت انصر پادشاه بابل دست از جنگ کشیدند و رود هالیس مرز بین دو کشور گشت. باید دانست در ضمن لشکر کشی هوخشتره به لودیه ،دولت «اورارتو»که از دولتهای معظم آن روزگار بود نیز ضمیمه کشور ما گردید .یک سال پس از این جنگ هوخشتره درگذشت
او موسس پادشاهی بزرگی بود که از آسیای صغیر تا خراسان بزرگ وسعت داشت .
Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.56a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2009 Web Wiz - http://www.webwizguide.com