Notice: This is the official website of the All Empires History Community (Reg. 10 Feb 2002)

  FAQ FAQ  Forum Search   Register Register  Login Login

Topic ClosedAre Kurds Descended From the Medes?

 Post Reply Post Reply Page  <1234>
Author
Azadi View Drop Down
Consul
Consul
Avatar
retired AE moderator

Joined: 17-Aug-2009
Location: Kurdistan, Iran
Online Status: Offline
Posts: 362
Direct Link To This Post Topic: Are Kurds Descended From the Medes?
    Posted: 15-Oct-2009 at 12:35

Sarmatians were of ancient Iranian origin, you nor your manipulative leaders can change that. 

This is, sadly for you, proven. Be happy with the history your people already re-wrote, and get on with your life.


Have a nice day!


Edited by Azadi - 15-Oct-2009 at 12:37
Back to Top
Guests View Drop Down
Guest
Guest
Direct Link To This Post Posted: 15-Oct-2009 at 23:35
Originally posted by Azadi

Sarmatians were of ancient Iranian origin, you nor your manipulative leaders can change that. 

This is, sadly for you, proven. Be happy with the history your people already re-wrote, and get on with your life.


Have a nice day!Yo say bla ,bla and bla; but ı show scientific sources here. And ı already answered your pointless idea.

http://www.allempires.com/forum/forum_posts.asp?TID=27833

Back to Top
Azadi View Drop Down
Consul
Consul
Avatar
retired AE moderator

Joined: 17-Aug-2009
Location: Kurdistan, Iran
Online Status: Offline
Posts: 362
Direct Link To This Post Posted: 16-Oct-2009 at 13:21
Yesh ^^ Soon you'll give me scientific sources that prove the ancient Greeks and Egyptians were partly Turkish too. The Latin-Americans also have some Turkic blood, maybe you should annex their lands too. Aye ? Clap
Back to Top
Messopotamian View Drop Down
Knight
Knight
Avatar

Joined: 22-Sep-2009
Online Status: Offline
Posts: 56
Direct Link To This Post Posted: 06-Nov-2009 at 08:07
Bra min, Anyway
Back to Top
Ince View Drop Down
Colonel
Colonel


Joined: 24-Dec-2009
Online Status: Offline
Posts: 550
Direct Link To This Post Posted: 24-Dec-2009 at 21:39
I am Kurd from Turkey and my kurdish is not that good and understand maybe 70%.  So anway when a Persian speaks in Farsi I can understand 30-50% of the words they say.  Only problem is some persians speak in a accent that is difficult to understand.  But when ahmadinejad speaks it sounds like his speak Kurdish and I can understand a lot of words.

Just look at this chart of the Iranian langues, I read somewhere else that Farsi was over 50% similar to Kurdish.  Going by the chart I think it is true.

http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_languages#Comparison_table
Back to Top
Messopotamian View Drop Down
Knight
Knight
Avatar

Joined: 22-Sep-2009
Online Status: Offline
Posts: 56
Direct Link To This Post Posted: 25-Dec-2009 at 07:23

F...k off! Kurdî not similar with Persian! You are not kurd!

Back to Top
Ince View Drop Down
Colonel
Colonel


Joined: 24-Dec-2009
Online Status: Offline
Posts: 550
Direct Link To This Post Posted: 25-Dec-2009 at 07:41
Not similar? So why do I understand some of what a Persian says, even tho my Kurdish is not that great?, only big difference is the accent in which they pronounce some words differently.  

Words that are similar, their are many more then I listed. 

Her Kez?
Chande?
Chia?
Shireen?
Kune?
Zan/Dan?
Min/Man?
Ruz/Roz?
Zir/Zer?
Dar?
Dil?
Gul?Edited by Ince - 25-Dec-2009 at 07:42
Back to Top
SonOfIran View Drop Down
Housecarl
Housecarl
Avatar

Joined: 29-Aug-2009
Location: Toronto
Online Status: Offline
Posts: 30
Direct Link To This Post Posted: 25-Dec-2009 at 17:13
Originally posted by Messopotamian

F...k off! Kurdî not similar with Persian! You are not kurd!

 
I hope you're be sarcastic. If not, you are a fool. Persian and Kurdish both fall under the same language branch, so how can they not be similar?
Back to Top
Messopotamian View Drop Down
Knight
Knight
Avatar

Joined: 22-Sep-2009
Online Status: Offline
Posts: 56
Direct Link To This Post Posted: 26-Dec-2009 at 08:30
Originally posted by Ince

Not similar? So why do I understand some of what a Persian says, even tho my Kurdish is not that great?, only big difference is the accent in which they pronounce some words differently.  

Words that are similar, their are many more then I listed. 

Her Kez?
Chande?
Chia?
Shireen?
Kune?
Zan/Dan?
Min/Man?
Ruz/Roz?
Zir/Zer?
Dar?
Dil?
Gul?

 
Her Kez? not her kez . "Her kes "
 
Chande? not Chande . " Chend "
 
Chia?  not chia           " Chi ye " ( What is )
 
Zan/Dan?               ( zanin,danin)
 
Min man      ( Min, Ez ;) )
 
Ruz-Roz ( Roj )
 
Zir zer ( zir )
 
Dil ( Dyl - Dil )
 
Kune ( Qun )
 
 
you not know kurdish :)
 
Back to Top
Messopotamian View Drop Down
Knight
Knight
Avatar

Joined: 22-Sep-2009
Online Status: Offline
Posts: 56
Direct Link To This Post Posted: 26-Dec-2009 at 08:31
Originally posted by SonOfIran

Originally posted by Messopotamian

F...k off! Kurdî not similar with Persian! You are not kurd!

 
I hope you're be sarcastic. If not, you are a fool. Persian and Kurdish both fall under the same language branch, so how can they not be similar?
 
 
Language isnt similar. They says : " Kurds not are nation , They are Persian "
 
and fool is yours
Back to Top
Messopotamian View Drop Down
Knight
Knight
Avatar

Joined: 22-Sep-2009
Online Status: Offline
Posts: 56
Direct Link To This Post Posted: 26-Dec-2009 at 08:33
Originally posted by Ince

Not similar? So why do I understand some of what a Persian says, even tho my Kurdish is not that great?, only big difference is the accent in which they pronounce some words differently.  

Words that are similar, their are many more then I listed. 

Her Kez?
Chande?
Chia?
Shireen?
Kune?
Zan/Dan?
Min/Man?
Ruz/Roz?
Zir/Zer?
Dar?
Dil?
Gul?

 
 
Sayeh shoma sangine shoudeh
 
it is persian. Do you understand it ? xD
Back to Top
TheGreatSimba View Drop Down
Chieftain
Chieftain


Joined: 22-Nov-2009
Online Status: Offline
Posts: 1152
Direct Link To This Post Posted: 26-Dec-2009 at 09:22
Originally posted by Messopotamian

F...k off! Kurdî not similar with Persian! You are not kurd!Wow, pretty agressive reaction right here to a simple post....

No one is saying that Kurds are Persian and that Kurds shouldnt have a nation...calm down. The user simply pointed out linguistic similarities, WHICH DO EXIST, because as stated, we fall under the same language tree of Iranian languages.

English Zazaki Kurmanci/Sorani Pashto Balochi Mazandarani Persian Middle Persian Parthian Old Persian Avestan
beautiful rind rind/delal/cûwan ʂkulai/xkulai, ʂɑjista/xɑjista sharr, soherâ ṣəmxâl/ Xəş-nəmâ zibâ/ xuš-chehreh hučihr, hužihr hužihr naiba vahu-, srîra
blood goyni xwîn wina hon xun xūn xōn xōn
vohuni
bread nan nan ɖoɖəi, nəɣɑn nân, nagan nûn nân nân nân

bring ardene anîn/hênan, awirdin/hawirdin rɑ wɺ̡əl âurten, yārag, ārag biyârden âvardan/biyar âwurdan, āwāy-, āwar-, bar- āwāy-, āwar-, bar- bara- bara, bar-
brother bıra bira wror brāt, brās birâr barādar brād, brâdar brād, brādar brâtar brâtar-
come amayene hatin rɑ tləl āhag, āyag Biyamona, enen âmadan âmadan, awar awar, čām ây-, âgam âgam-
cry berbayene girîn ʒaɺ̡əl greewag, greeten bərmə/ qâ geristan/geryeh griy-, bram-


dark tari tarî tjɑrə thár siyo târîk târīg/k târīg, târēn
sâmahe, sâma
daughter/girl çena keç/kîj/kenîşk/dot lur dohtir, duttag kijâ/ dether doxtar duxtar duxt, duxtar
duxδar
day roce/roje/roze roj wradz roç rezh rûz rōz
raucah-
do kerdene kirin/kirdin kawəl kanag, kurtin hâkerden kardan kardan kartan kạrta- kәrәta-
door çeber derge/derî war, daɺ̡a gelo, darwāzag bəli dar dar dar, bar duvara- dvara-
die merdene mirin/mirdin mrəl mireg mərnen murdan murdan
mạriya- mar-
donkey her ker xar her xar xar xar


egg hak hêk/hêlik hagəi heyg, heyk merqâna toxm toxmag, xâyag taoxmag, xâyag
taoxma-
earth êrd (uncertain origin) herd/erd (uncertain origin) zməka zemin zemi zamin zamīg zamīg zam- zãm, zam, zem
evening shan êvar/êware mɑʂɑm/mɑxɑm begáh nəmâşun begáh sarshab êbêrag

eye çım çav/çaw stərga ch.hem, chem bəj, Çəş chashm chašm chašm čaša- čašman-
father pi bav/bawk/piya plɑr pit, piss piyer pedar pidar pid pitar pitar
fear ters tirs vera, tars turs, terseg təşəpaş tars tars tars tạrsa- tares-
fiancé washte dezgîran numzɑd nām zād xasgar nâm-zad - -

fine weş xweş/baş ʂa/xa wash, hosh xaar xosh dârmag

srîra
finger gisht til/qamik/engust gwəta lenkutk, mordâneg angoos angošt angust

dišti-
fire adır agir/atir wor âch, âs tesh âtaš, âzar âdur, âtaxsh ādur âç- âtre-/aêsma-
fish mase masî kab mâhi, mâhig mahi mâhi mâhig mâsyâg
masyô, masya
food / eat werdene xwarin/xwardin xoɺ̡ə / xwaɺ̡əl warag, warâk Xərak/ xəynen Gaza / xordan parwarz / xwâr, xwardīg parwarz / xwâr
hareθra / ad-, at-
go şiyayene çûn/çiyin tləl jwzzegh, shutin shunen / burden raftan raftan, shudan ay- ai- ay-, fra-vaz
god heq xwedê/xwa xwdai hwdâ homa, xəda khodâ bay, abragar
baga- baya-
good rınd baş, çak, rind ʂə/xə jawáin, šarr xâr xub / nîuū xūb, nêkog
vahu- vohu, vaŋhu-
grass vash giya, riwek, şênkatî wɑʂə/wɑxə rem, sabzag
sabzeh, giyâh giyâ dâlūg
urvarâ
great gırs / pil gir, mezin, gewre loj, ɣwara mastar, mazan gat, belang, pila bozorg wuzurg, pīl
vazraka- uta-, avañt
hand dest dest lɑs dast dess dast dast dast dasta- zasta-
head ser ser, kep sar, kakaɺ̡ai saghar kalə sar, kalleh sar


heart zerre dil zɺ̡ə dil, hatyr dil del dil dil
aηhuš
horse estor hesp/esp ɑs asp istar asp, astar asp, stōr asp, stōr aspa aspa-
house keye mal, hoz, xanu kor, xuna log, dawâr səre xâneh xânag

demâna-, nmâna-
hunger vêşan birçîtî/wirsêtî lwəʐa/lwəga shudhagh veyshna gorosnegi gursag, shuy


language (also tongue) zıwan / zon ziwan/ziman ʒəba zevân, zobân ziwân zabân zuwân izβân hazâna- hizvâ-
laugh huyayene kenîn xandəl khendegh, hendeg
xandidan xandīdan
karta Syaoθnâvareza-
life jewiyaene jiyan/jîn ʒwandun zendegih, zind
zendegi zīndagīh, zīwišnīh žīwahr, žīw-
gaêm, gaya-
man merd mêr, piyaw saɺ̡ai, meɺ̡ə merd merd mard mard mard martiya- mašîm, mašya
moon ashmê heyv/mang spoʐmai/spogmai, mjɑʃt máh mithra mâh māh māh mâh- måŋha-
mother maye dayik, mak mor mât, mâs mâr mâdar mādar mādar mâtar mâtar-
mouth fek dev/dem xwlə dap
dahân dahân, rumb

åŋhânô, âh, åñh
name name naw num nâm num nâm nâm
nâman nãman
night şewe shew, shewn, nutek ʃpa šap, shaw sheow shab shab
xšap- xšap-
open akerdene vekirin prɑnistəl, xlɑsawəl pabožagh, paç vâ-hekârden bâz-kardan abâz-kardan
būxtaka- būxta-
peace kotpy aştî roɣa ârâm
âshti, ârâmeš, ârâmî âštih, râmīšn râm, râmīšn šiyâti- râma-
pig xoz beraz xug, seɖar khug xi xūk xūk

varâza (wild pig)
place ja cih/şûn dzaj hend, jâgah
jâh/gâh gâh gâh gâθu- gâtu-, gâtav-
read wendene xwendin lwastəl wánagh baxinden xândan xwândan


say vatene gotin/wutin wajəl gushagh baotena goftan, gap(-zadan) guftan, gōw-, wâxtan gōw- gaub- mrû-
sister wae xweşk xor gwhâr xâxer xâhar/xwâhar xwahar


small qıc piçûk kutʃnai, waɺ̡ukai, kam gwand, hurd pətik, bechuk, perushk kuchak, kam, xurd, rîz kam, rangas kam kamna- kamna-
son qıj kur zoj baç, phusagh pisser pesar, pûr, baça pur, pusar puhr puça pūθra-
soul gan giyan arwɑ rawân
ravân rūwân, gyân rūwân, gyân
urvan-
spring usar bihar psarlai bhârgâh wehâr bahâr wahâr
vâhara- θūravâhara-
tall berz bilind/berz lwaɺ̡, dʒəg bwrz, buland
boland / bârez buland, borz bârež
barez-
three hire dre sey se se hrē çi- θri-
village dewe gund, dê kəlai helk, kallag, dê deh deh, wis wiž dahyu- vîs-, dahyu-
want waştene xwestin/wîstin ɣuʂtəl/ɣuxtəl lotagh bexanen xâstan xwâstan


water owe aw obə âp ab âb/aw âb âb âpi avô-
when key kengê/key kəla ked
kay kay ka
čim-
wind va ba bɑd gwáth bâd wâd

vâta-
wolf verg gur/gurg lewə, ʃarmuʂ/ʃarmux gurkh varg gorg gurg
varka- vehrka
woman ceniye jin/afret ʂədza/xədza jan zhənya zan zan žan
hâīrīšī-, nâirikâ-
year serre sal kɑl sâl
sâl sâl
θard ýâre, sarәd
yes / no ya / né erê (bale) (a) / na ho (wo) / na, ja ere / na
baleh (âre) / na hâ / ney hâ / ney yâ / nay, mâ yâ / noit, mâ
yesterday vizêri duh/dwênê parun direz diruz dêrûž

English Zazaki Kurdish Pashto Balochi Mazandarani Persian Middle Persian Parthian Old Persian Avestan
however, can a regular Kurdish speaker understand a Persian speaker and vise versa? probably not because of accent differences and because most of the words are different. Maybe if they talked really slowly they could understand a few words here and there, which is what the user said.

As you can see from the list i posted above, there are many similarities between Kurdish and Persian, just differences in pronunciation.


Edited by TheGreatSimba - 26-Dec-2009 at 09:24
Back to Top
Azadi View Drop Down
Consul
Consul
Avatar
retired AE moderator

Joined: 17-Aug-2009
Location: Kurdistan, Iran
Online Status: Offline
Posts: 362
Direct Link To This Post Posted: 26-Dec-2009 at 10:15

Bra, this is a matter of where you grew up. Of course if you grow up in East-Kurdistan, you will understand and probably speak Farsi fluently yourself. But if you speak Farsi to Kurds from the other regions (not on the border), they will not understand anything at all. Yes, they will pick up "bra", "nan" etc. but understand ? Come on... let alone they being 50% alike.

That's like saying people from Germany should be able to understand English, because 50% of the words probably are the same.

Edited by Azadi - 26-Dec-2009 at 10:18
Back to Top
Ince View Drop Down
Colonel
Colonel


Joined: 24-Dec-2009
Online Status: Offline
Posts: 550
Direct Link To This Post Posted: 26-Dec-2009 at 16:13
Originally posted by Messopotamian

Originally posted by Ince

Not similar? So why do I understand some of what a Persian says, even tho my Kurdish is not that great?, only big difference is the accent in which they pronounce some words differently.  

Words that are similar, their are many more then I listed. 

Her Kez?
Chande?
Chia?
Shireen?
Kune?
Zan/Dan?
Min/Man?
Ruz/Roz?
Zir/Zer?
Dar?
Dil?
Gul?

 
 
Sayeh shoma sangine shoudeh
 
it is persian. Do you understand it ? xD


No I do not understand that, I also do not understand when Kurds speak in Sorani as well.  My point is Farsi is similar to Kurdish, the main differenec is they prounounce some words differently and have a different accent.  Some Iranians when they speak Farsi I understand something at times, but only if the accent is similar to Kurdish.  Other Persians I barely understand as the accent is different. 

My next question is why do Some people in Iran speak Farsi in different accents? who are the ones that speak it in a way that Kurds can maybe pick up a few things their and then and the ones who speak in a way that I can barely understand a word?


Edited by Ince - 26-Dec-2009 at 16:14
Back to Top
TheGreatSimba View Drop Down
Chieftain
Chieftain


Joined: 22-Nov-2009
Online Status: Offline
Posts: 1152
Direct Link To This Post Posted: 26-Dec-2009 at 21:06
Well, in general i think Azadi is correct. Although there are similarities, I do not think that a Persian speaker can understand a Kurdish speaker and vise versa.

However, there are different Persian accents the same way there are different English accents. In the United States alone there are 4 different English accents, Australian/American/Canadian/British/South African, etc... English all are spoken in different accents.

it has to do with geography.
Back to Top
Ince View Drop Down
Colonel
Colonel


Joined: 24-Dec-2009
Online Status: Offline
Posts: 550
Direct Link To This Post Posted: 27-Dec-2009 at 05:21
Originally posted by TheGreatSimba

Well, in general i think Azadi is correct. Although there are similarities, I do not think that a Persian speaker can understand a Kurdish speaker and vise versa.

However, there are different Persian accents the same way there are different English accents. In the United States alone there are 4 different English accents, Australian/American/Canadian/British/South African, etc... English all are spoken in different accents.

it has to do with geography.


Only about 50% of the words are similar and of that 50% is prounouced differently so it would be difficult to understand eachother.  For example when Ahmadinejad had a interview on TV and was speaking in Farsi, my parents told me they could understand a lot of words and some sentences but it was difficult to make out what he was saying most of the time. 

Edited by Ince - 27-Dec-2009 at 05:22
Back to Top
Azadi View Drop Down
Consul
Consul
Avatar
retired AE moderator

Joined: 17-Aug-2009
Location: Kurdistan, Iran
Online Status: Offline
Posts: 362
Direct Link To This Post Posted: 27-Dec-2009 at 07:22
50 % are the same ?
Brother, Kurd or not, please do not give these fellow forumers false information. The reason I visit this website is because it's based on facts and scientific research.

Like I stated above it's a matter of where you grow up, geography - thanks TheGreatSimba.
What makes it even more difficult to understand Farsi (for our brothers in North, West and South) is our situation within our respective regions; Kurds now have VARIOUS words which mean the same, these words do not even look the same at all. Just take the English word "Live"; Zindi, Taze, Canli, Nwe +. 

So, the next time please come with facts, proof, and not something you heard from your parents - which, I would like to add, didn't "make out what he was saying most of the time". People quickly believe something they read on forums, keko ;)


Edited by Azadi - 27-Dec-2009 at 07:28
Back to Top
Messopotamian View Drop Down
Knight
Knight
Avatar

Joined: 22-Sep-2009
Online Status: Offline
Posts: 56
Direct Link To This Post Posted: 27-Dec-2009 at 07:30
Of course words similar. But Kurmanjis not understand Persian.He says " I am Turkey Kurd ( Kurmanci ) and i understand Persian." I reject.  Maybe Iranian Kurds understand. But we not understand!
Back to Top
Ince View Drop Down
Colonel
Colonel


Joined: 24-Dec-2009
Online Status: Offline
Posts: 550
Direct Link To This Post Posted: 02-Jan-2010 at 18:56
If you guys do not want to believe me then that is up to you, anyway here are more similarties that I found.  http://en.wikipedia.org/wiki/Zazaki_language

PersianKurdish (Kurmanci)
English
b / gb / g
-
bādbā
wind
bārānbārān
rain
āvāzbēj
sing, say
bez-bez-
run
bangbang, dang
voice
bayobuk
bride, wedding
barrebarx
sheep
barfbefr
snow
bīn-bīn-
see
bistbist
twenty
bīvebī
widow
bidbi
willow
giyāhgiyā
grass
gulgul
rose
gorggurg
wolf

Kurdish (Kurmanci)Persian
English
z/sd/h
-
dil (loan)dil
heart
zêrzar
gold
zan-dān-
know
zavadāmād
groom
ez (min)ed- (man)
I
bilindboland
borough, high
deh (loan)dah
ten

PersianKurdish (Kurmanci)
English
dd
-
darderi
door
PersianKurdish (Kurmanci)
English
ss
-
sese (loan)[6]
three
sisi (loan)[6]
thirty
PersianKurdish (Kurmanci)
English
ll
-
bolandbilind
borough, high
hil-hel
sprinkle, throw
lizalez
dash off, stand up, fly
seporzsıpıl
spleen
lsal
year
dildil
heart
gulgul
rose
PersianKurdish (Kurmanci)
English
x(u)x(w)
-
xwābxew
sleep
xxw
sweet
xānd-xwend-
read
xāharxweh
sister
xord-xward-
swallow, eat
PersianKurdish (Kurmanci)
English
mv
-
mnav
name
(hāmīn)vīn
summer
hambazheval
same
PersianKurdish (Kurmanci)
English
ftt/wt/ft
-
haftḥewt/heft
seven
kaftket/kewt/keft
get in
Back to Top
Messopotamian View Drop Down
Knight
Knight
Avatar

Joined: 22-Sep-2009
Online Status: Offline
Posts: 56
Direct Link To This Post Posted: 15-Jan-2010 at 07:11
Are u idiot ? or not ?
 
You say " Kurdish a persian dialect "
 
other turks too
Back to Top
 Post Reply Post Reply Page  <1234>

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.56a [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2009 Web Wiz

This page was generated in 0.094 seconds.